Tender Details
Document Type Corrigendum/Additional information
[Notices to add or update the values for some of the items in a notice that is submitted earlier./Notice to add additional information to the notices published]
Tender Title Acord-cadru de furnizare piese auto, anvelope și materiale tehnice pentru autovehiculele
Document Number 482393-2020
Purchaser Name Direcția Generală de Protecție Internă
Purchaser Address Address : Str. Intrarea Răzoare nr. 5
Town : Bucharest
NUTS-Code : RO321 - Bucureşti
Postal Code : 050506
Contact Point : Georgiana Drăgoiu
Phone : +40 213156911 / 213111353
Fax : +40 213156911
Purchaser Email achizitii@dgpi.ro
Purchaser URL www.dgpi.ro
Purchaser Country Romania
CPV Code 34300000
More Details Document Type : Additional information
Text to be corrected in the original notice : Section number: II.2.4)
Place of text to be modified: Descrierea achiziţiei publice:
Instead of: Lotul 1 – Piese de schimb auto pentru VW Beetle 1,2 FSI.
Cantităti acord-cadru: minimum 51, maximum 112 produse, pe o perioadă de 24 de luni. Valoarea estimată a acordului-cadru pentru o perioadă de 24 de luni: 67 370,00 RON fără TVA. Cantităti ale contractului subsecvent: minimum 51, maximum 77 produse, pe o perioadă de 24 de luni. Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent pentru o perioada de 24 de luni: 40 210,00 RON fara TVA. Frecventa de atribuire a unui contract subsecvent: trimestrial.
Nota:
1. Autoritatea contractanta nu are obligatia de a achizitiona produse astfel încat sa acopere cantitatea maxima si/sau valoarea maxima a acordului-cadru;
2. Descrierea detaliata a produselor si cantitatilor necesare se regaseste in anexele caietului de sarcini.
Read: Lotul 1 – Piese de schimb auto pentru VW Beetle 1,2 FSI.
Cantităti acord-cadru: minimum 50, maximum 110 produse, pe o perioadă de 24 de luni. Valoarea estimată a acordului-cadru pentru o perioadă de 24 de luni: 67 170,00 RON fără TVA. Cantităti ale contractului subsecvent: minimum 50, maximum 75 produse, pe o perioadă de 24 de luni. Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent pentru o perioada de 24 de luni: 40 010,00 RON fara TVA. Frecventa de atribuire a unui contract subsecvent: trimestrial.
Nota:
1. Autoritatea contractanta nu are obligatia de a achizitiona produse astfel încat sa acopere cantitatea maxima si/sau valoarea maxima a acordului-cadru;
2. Descrierea detaliata a produselor si cantitatilor necesare se regaseste in anexele caietului de sarcini.

Section number: II.2.4)
Place of text to be modified: Descrierea achiziţiei publice:
Instead of: Cantitati acord-cadru: minimum 62-maximum 354 produse, pe o perioada de 24 de luni. Valoare estimata a acordului-cadru pentru o perioada de 24 de luni: 206 845,00 RON fara TVA. Cantitati ale contractului subsecvent: minimum 62-maximum 142 produse, pe o perioada de 24 de luni. Contractul subsecvent cu cea mai mare valoare pentru o perioada de 24 de luni este de 94 105,00 RON fara TVA. Freceventa de atribuire: trimestrial.
Nota:
1. Autoritatea contractanta nu are obligatia de a achizitiona produse astfel încat sa acopere cantitatea maxima si/sau valoarea maxima a acordului-cadru;
2. Descrierea detaliata a produselor si cantitatilor necesare se regaseste in anexele la caietul de sarcini.
Read: Cantitati acord-cadru: minimum 61-maximum 350 produse, pe o perioada de 24 de luni. Valoare estimata a acordului-cadru pentru o perioada de 24 de luni: 205 445,00 RON fara TVA. Cantitati ale contractului subsecvent: minimum 61-maximum 140 produse, pe o perioada de 24 de luni. Contractul subsecvent cu cea mai mare valoare pentru o perioada de 24 de luni este de 93 405,00 RON fara TVA. Freceventa de atribuire: trimestrial.
Nota:
1. Autoritatea contractanta nu are obligatia de a achizitiona produse astfel încat sa acopere cantitatea maxima si/sau valoarea maxima a acordului-cadru;
2. Descrierea detaliata a produselor si cantitatilor necesare se regaseste in anexele la caietul de sarcini.

Section number: II.1.5)
Place of text to be modified: Valoarea totală estimată
Instead of: 8 941 235,00
Read: 8 939 635,00

Other additional information : Se elimina reperul numărul 48 – bucșa bara stabilizatoare față – din lotul 1 din anexa la caietul de sarcini. Valoarea garanției de participare – 402,10 RON se va modifica în valoarea garanției de participare – 400,10 RON. Se elimina reperul numărul 23 – arc față – din lotul 2 din anexa la caietul de sarcini. Valoarea garanției de participare – 941,05 RON se va modifica in valoarea garanției de participare – 934,05 RON. Propunerea tehnică și propunerea financiară se vor întocmi conform formularelor atasate raspunsului consolidat al autoritatii contractante pentru loturile 1 și 2.

Title : Acord-cadru de furnizare piese auto, anvelope și materiale tehnice pentru autovehiculele
Reference Number : 36755310/2020/A10
Contract Type : Supplies
Description : Acord-cadru de furnizare piese auto, anvelope și materiale tehnice pentru autovehicule.
Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare o singură dată, în a 11-a zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor pentru clarificările solicitate cu 18 zile înaintea termenului-limită de depunere a ofertelor.

34300000 - Parts and accessories for vehicles and their engines
Authority Type : Ministry or any other national or federal authority
Type of Procedure : Open procedure
Regulation : European Union, with participation by GPA countries
Bid Type : Submission for all lots
Doc Title : Parts and accessories for vehicles and their engines
Dispatch Date : 2020-10-08
Publish Date : 2020-10-13
Submission Date : 2020-10-23
Closing Date 2020-10-23
Document For more infomation click here: