Tender Details
Document Type Corrigendum/Additional information
[Notices to add or update the values for some of the items in a notice that is submitted earlier./Notice to add additional information to the notices published]
Tender Title Furnizare chimicale definite
Document Number 546836-2020
Purchaser Name OMV Petrom S.A.
Purchaser Address Address : Str. Coralilor nr. 22
Town : Bucharest
NUTS-Code : RO321 - Bucureşti
Postal Code : 013329
Contact Point : Adriana Soare
Phone : +40 732130737
Purchaser Email ojs@e-licitatie.ro
Purchaser URL www.petrom.com
Purchaser Country Romania
CPV Code 24958000
More Details Document Type : Additional information
Text to be corrected in the original notice : Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Instead of: 2020-11-16
Read: 2020-11-23

Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Condiții de deschidere a ofertelor
Instead of: 2020-11-16
Read: 2020-11-23

Section number: IV.2.6)
Place of text to be modified: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Instead of: 2021-03-16
Read: 2021-03-23

Title : Furnizare chimicale definite
Reference Number : WS464157786
Contract Type : Supplies
Description : Acord-cadru avand ca obiect furnizare chimicale definite – trei loturi.
Aceasta achiziție este necesara in vederea furnizării de produse in scopul de a asigura desfasurarea in bune conditii a activitatii de extractie si tratare a fluidelor din sondele de titei si gaze.
La data initierii acestei proceduri, entitatea contractanta estimeaza ca va atribui un acord-cadru ce se va incheia cu maximum 2 (doi) operatori economici. Atribuirea contractelor subsecvente se va realiza in baza prevederilor acordului-cadru, cu respectarea preturilor unitare prevăzute in oferta financiara a contractorului.
Având in vedere caracterul repetitiv si imprevizibil al furnizării produselor ce vor fi solicitate, OMV Petrom nu este in măsura la data inițierii prezentei proceduri sa determine anticipat cantitățile exacte de produse ce vor fi necesare pe întreaga durata de valabilitate a acordului-cadru.
In masura în care solicitarile de clarificari sau informatiile suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, respectiv cel mai tarziu cu 19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor, conform prevederilor art. 172 din Legea nr. 99/2016. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul stabilit, conform prevederilor art. 29 alin. (3) din HG 394/2016.

24958000 - Chemical products for the oil and gas industry
Authority Type : Utilities entity
Type of Procedure : Open procedure
Regulation : European Union
Bid Type : Submission for all lots
Doc Title : Chemical products for the oil and gas industry
Dispatch Date : 2020-11-10
Publish Date : 2020-11-13
Submission Date : 2020-11-23
Closing Date 2020-11-23
Document For more infomation click here: