Tender Details
Document Type Corrigendum/Additional information
[Notices to add or update the values for some of the items in a notice that is submitted earlier./Notice to add additional information to the notices published]
Tender Title Contract de furnizare aparatură medicală – licitație 1 SMIS 139404
Document Number 557552-2020
Purchaser Name Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu
Purchaser Address Address : Str. Corneliu Coposu nr. 2-4
Town : Sibiu
NUTS-Code : RO126 - Sibiu
Postal Code : 550245
Contact Point : Laura Vlad
Phone : +40 269215050
Fax : +40 269215434
Purchaser Email achizitii@scjs.ro
Purchaser URL www.scjs.ro
Purchaser Country Romania
CPV Code 33100000
More Details Document Type : Additional information
Text to be corrected in the original notice : Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Instead of: 2020-11-23
Read: 2020-11-24

Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Condiții de deschidere a ofertelor
Instead of: 2020-11-23
Read: 2020-11-24

Section number: IV.2.6)
Place of text to be modified: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Instead of: 2021-06-23
Read: 2021-06-24

Title : Contract de furnizare aparatură medicală – licitație 1 SMIS 139404
Reference Number : 4240898_2020_1
Contract Type : Supplies
Description : Furnizarea si montarea de aparatura medicala pentru implementarea proiectului „Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu”, SMIS 139404.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor cf. art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15.

33100000 - Medical equipments
Authority Type : Body governed by public law
Type of Procedure : Open procedure
Regulation : European Union
Bid Type : Submission for all lots
Doc Title : Medical equipments
Dispatch Date : 2020-11-16
Publish Date : 2020-11-20
Submission Date : 2020-11-24
Closing Date 2020-11-24
Document For more infomation click here: