Tender Details
Document Type Corrigendum/Additional information
[Notices to add or update the values for some of the items in a notice that is submitted earlier./Notice to add additional information to the notices published]
Tender Title Lucrări de amenajare și modernizare imobil Agenția Galați
Document Number 008902-2021
Purchaser Name Banca Națională a României
Purchaser Address Address : Str. Doamnei nr. 8
Town : Bucharest
NUTS-Code : RO321 - Bucureşti
Postal Code : 030051
Contact Point : Pompiliu Dumitru
Phone : +40 311323226
Fax : +40 213110162
Purchaser Email elena.ionescu@bnro.ro
Purchaser URL www.bnr.ro
Purchaser Country Romania
CPV Code 45212350
More Details Document Type : Additional information
Text to be corrected in the original notice : Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Instead of: 2021-01-12
Read: 2021-01-19

Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Condiții de deschidere a ofertelor
Instead of: 2021-01-12
Read: 2021-01-19

Section number: IV.2.6)
Place of text to be modified: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Instead of: 2021-05-12
Read: 2021-05-19

Title : Lucrări de amenajare și modernizare imobil Agenția Galați
Reference Number : R_361684_M73
Contract Type : Works
Description : Execuție de lucrări pentru realizarea obiectivului „Lucrări de amenajare și modernizare imobil Agenția Galați”.
Imobilul Agenției Galați este înscris în lista monumentelor istorice având codul GL-II-m-B-03047 și în conformitate cu prevederile art. 36 (1) lit. b), ale Legii 422/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a anexei Direcției pentru Cultură a județului Galați a Ministerului Culturii nr. 1007/12.5.2015 cuprinzând obligațiile privind folosința monumentului istoric, Banca Naționala a României, în calitate de proprietar al acestui imobil are obligația să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, reparații curente și de întreținere a acestora în condițiile legii.
Conform devizului general, elaborat de proiectant, valoarea estimată a lucrărilor la faza P Th. + DE este de 26 342 341,63 RON fără TVA în care este cuprinsă și valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute.
Pentru lucrări – valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit: valoarea estimată a lucrărilor de execuție care urmează să fie achiziționate de pe piaţă și care reprezintă, ca atare, obiectul contractului de executie lucrări supus procedurii: 26 342 341,63 RON fără TVA, din care:
— cheltuieli cu investiția de bază: 22 918 537,43 RON;
— cheltuieli diverse și neprevăzute: 3 423 804,20 RON.
Valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute, stabilită conform legislației incidente, este cuprinsă în bugetul proiectului (devizul general elaborat de proiectant), scopul acestei sume reprezentând resursele financiare necesare implementării modificărilor nesubstanțiale ce pot fi efectuate, cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Valoarea totală estimată a procedurii ce urmeaza a fi demarată, prevazută la pozitia M-73-2020, fără „diverse si neprevazute”: 22 918 537,43 RON fără TVA.
Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata în bugetul proiectului, acestea putând fi accesate, dupa caz, în functie de necesitati, prin modificarea contractului în conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

45212350 - Buildings of particular historical or architectural interest
Authority Type : Other
Type of Procedure : Open procedure
Regulation : European Union
Bid Type : Submission for all lots
Doc Title : Buildings of particular historical or architectural interest
Dispatch Date : 2021-01-06
Publish Date : 2021-01-11
Submission Date : 2021-01-19
Closing Date 2021-01-19
Document For more infomation click here: