Tender Details
Document Type Corrigendum/Additional information
[Notices to add or update the values for some of the items in a notice that is submitted earlier./Notice to add additional information to the notices published]
Tender Title Achiziționarea de aparatură de laborator, reactivi și consumabile de laborator necesare realizării testării COVID-19, în cadrul proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu”
Document Number 011528-2021
Purchaser Name Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
Purchaser Address Address : Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4
Town : Sibiu
NUTS-Code : RO126 - Sibiu
Postal Code : 550166
Contact Point : Cozac Alina Mihaela
Phone : +40 269218349
Fax : +40 269230045
Purchaser Email achizitii@pediatriesibiu.ro
Purchaser URL www.pediatriesibiu.ro
Purchaser Country Romania
CPV Code 33141000, 38434500, 38437110, 30232100, 33141600, 33696500, 38437100, 33141500
More Details Document Type : Additional information
Text to be corrected in the original notice : Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Instead of: 2021-01-11
Read: 2021-01-18

Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Condiții de deschidere a ofertelor
Instead of: 2021-01-11
Read: 2021-01-18

Section number: IV.2.6)
Place of text to be modified: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Instead of: 2021-04-11
Read: 2021-04-18

Title : Achiziționarea de aparatură de laborator, reactivi și consumabile de laborator necesare realizării testării COVID-19, în cadrul proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu”
Reference Number : 11411672/2020/139478/4
Contract Type : Supplies
Description : În data de 17.8.2020, Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, în calitate de beneficiar al finanțării și lider al parteneriatului cu municipiul Sibiu, a încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management, contractul de finanțare nr. 347 având ca obiect implementarea proiectului cu cod SMIS 139478, titlu „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 9: „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Prioritatea de investiții 9a: „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectiv specific 9.1: „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”.
Perioada implementarii proiectului: 1.2.2020-31.3.2021.
Prin aceasta achizitie, alaturi de celelalte proceduri de atribuire incluse in proiect, se intentioneaza a se atinge obiectivul general al proiectului, respectiv gestionarea eficienta si la timp de catre Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu a crizei generate de SARS-CoV2 în rândul pacienților pediatrici din Sibiu si județele învecinate.
Prin prezenta achizitie se vor procura aparatura de laborator, reactivi si consumabile de laborator necesare în vederea depistarii noilor cazuri de infectare cu SARS-CoV2, precum si a stabilirii faptului ca pacientii depistati pozitiv s-au vindecat.
Obiectul contractlui îl constituie:
1. pentru loturile 1-15: furnizare si transport reactivi de laborator si consumabile de laborator;
2. pentru lotul 16: furnizare si transport imprimante cod de bare;
3. pentru lotul 17: furnizare, transport, montare, punere în funcțiune, instruire personal și service în garanție pentru analizoare biochimie uscata.
Descrierea produselor care fac obiectul prezentei proceduri se regaseste in sectiunea „Loturi” si caietele de sarcini atasate.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu cel puţin 10 zile inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor – cf. art. 160 alin. (2), coroborat cu art. 161 alin. (1) din Legea 98/2016.

33141000 - Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
38434500 - Biochemical analysers
38437110 - Pipette tips
30232100 - Printers and plotters
33141600 - Collector and collection bags, drainage and kits
33696500 - Laboratory reagents
38437100 - Pipettes
33141500 - Haematological consumables
Authority Type : Body governed by public law
Type of Procedure : Open procedure
Regulation : European Union
Bid Type : Submission for all lots
Doc Title : Laboratory reagents
Dispatch Date : 2021-01-07
Publish Date : 2021-01-12
Submission Date : 2021-01-18
Closing Date 2021-01-18
Document For more infomation click here: