Tender Details
Document Type Corrigendum/Additional information
[Notices to add or update the values for some of the items in a notice that is submitted earlier./Notice to add additional information to the notices published]
Tender Title Furnizare furaje pentru creșterea păstrăvului în cadrul Păstrăvăriei Gilău – Direcția Silvică Cluj
Document Number 015512-2021
Purchaser Name Regia Națională a Pădurilor – Romsilva R.A.
Purchaser Address Address : Str. Petricani nr. 9A
Town : Bucharest
NUTS-Code : RO321 - Bucureşti
Postal Code : 023842
Contact Point : Daniel Robu
Phone : +40 213171005
Fax : +40 213169745
Purchaser Email daniel.robu@rnp.rosilva.ro
Purchaser URL www.rosilva.ro
Purchaser Country Romania
CPV Code 15711000
More Details Document Type : Additional information
Text to be corrected in the original notice : Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Instead of: 2021-01-11
Read: 2021-01-15

Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Condiții de deschidere a ofertelor
Instead of: 2021-01-11
Read: 2021-01-15

Section number: IV.2.6)
Place of text to be modified: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Instead of: 2021-03-11
Read: 2021-03-15

Title : Furnizare furaje pentru creșterea păstrăvului în cadrul Păstrăvăriei Gilău – Direcția Silvică Cluj
Reference Number : 0000
Contract Type : Supplies
Description : Funizare hrana extrudata-pastrav curcubeu (Onchorynchus mykiss) in vederea asigurarii necesarului de hrana pentru efectivul piscicol din cadrul Pastravariei Gilau – subunitate a Directiei Silvice Cluj.
Nota: numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile. Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in termen de 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, conform art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, modificat prin OUG nr. 107/2017.

15711000 - Fish food
Authority Type : Other
Type of Procedure : Open procedure
Regulation : European Union
Bid Type : Submission for all lots
Doc Title : Fish food
Dispatch Date : 2021-01-09
Publish Date : 2021-01-14
Submission Date : 2021-01-15
Closing Date 2021-01-15
Document For more infomation click here: