Tender Details
Document Type Corrigendum/Additional information
[Notices to add or update the values for some of the items in a notice that is submitted earlier./Notice to add additional information to the notices published]
Tender Title Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Corp învățământ cazare și bazin de antrenamente”
Document Number 089289-2021
Purchaser Name Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale
Purchaser Address Address : Str. Pescarilor nr. 69A
Town : Constanța
NUTS-Code : RO223 - Constanţa
Postal Code : 900581
Contact Point : Daniela Tagare
Phone : +40 241639595
Fax : +40 241631415
Purchaser Email achizitii@ceronav.ro
Purchaser URL www.ceronav.ro
Purchaser Country Romania
CPV Code 71356200, 45210000, 45212172, 71322000
More Details Document Type : Additional information
Text to be corrected in the original notice : Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Instead of: 2021-02-23
Read: 2021-03-02

Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Condiții de deschidere a ofertelor
Instead of: 2021-02-23
Read: 2021-03-02

Section number: IV.2.6)
Place of text to be modified: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Instead of: 2021-08-23
Read: 2021-09-02

Title : Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Corp învățământ cazare și bazin de antrenamente”
Reference Number : 15566688_2020_PAAPD1125847
Contract Type : Works
Description : Obiectul contractului constă în proiectarea si executia unui corp de clădire pentru învățământ – cazare, cu regim de înălțime S + D + P + 4E și a unui corp care să cuprindă bazinul de antrenamente, cu regim de înălțime S (subsol). Destinație: corp învățământ – cazare și bazin de antrenamente.
Serviciile de proiectare se vor realiza în următoarele etape:
— etapa 1 – servicii de elaboare CU, PUD, inclusiv studii necesare și realizarea documentatiilor pentru obținerea avizelor și acordurilor;
— etapa 2 – servicii de proiectare pentru obtinerea autorizației de construire în conformitate cu prevederile CU 493/13.2.208 emis de către Primăria Municipiului Constanța, respectiv studii teren, documentații pentru obținere avize și acorduri, PAC, POE conform HG 907/2016, cu modificările și completările în vigoare;
— etapa 3 – servicii de proiectare faza PT și DDE, după obținerea autorizației de construire – conform HG 907/2016, cu modificările și completările în vigoare;
— etapa 4 – asistență tehnică din partea proiectantului oferită pe parcursul execuției lucrărilor de construcții aferente proiectului de investiții.
Lucrările de execuție vor fi realizate cu respectarea proiectului tehnic întocmit, verificat de către verificatorii de proiect în condițiile legii și acceptat de către beneficiar și a autorizației de construire emise de Primăria Municipiului Constanța. Antreprenorul nu va executa nicio lucrare în absenţa unei autorizaţii de construire valabile.
În termen de 30 de zile de la semnarea acordului contractual, supervizorul emite ordinul administrativ de începere către antreprenor, cu notificarea datei de începere. Antreprenorul va începe proiectarea și execuția lucrărilor cât mai curând posibil după data de începere și va continua proiectarea și execuția lucrărilor cu promptitudine și fără întârzieri.
Executantul este răspunzător pentru executarea lucrărilor la standarde tehnice actuale, conform normelor și legilor în vigoare, cu respectarea strictă a cerințelor caietului de sarcini și a specificatiilor tehnice din proiect.
Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare, adresate de către operatorii economici, cu 12 zile înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit la sec. I.3, respectiv 18 zile înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor.

71356200 - Technical assistance services
45210000 - Building construction work
45212172 - Recreation centre construction work
71322000 - Engineering design services for the construction of civil engineering works
Authority Type : Body governed by public law
Type of Procedure : Open procedure
Regulation : European Union
Bid Type : Submission for all lots
Doc Title : Building construction work
Dispatch Date : 2021-02-17
Publish Date : 2021-02-22
Submission Date : 2021-03-02
Closing Date 2021-03-02
Document For more infomation click here: