Tender Details
Document Type Contract notice
[Thought to be the most important type of document, the Invitation to Tender gives details of who is making a purchase and the address where the documents can be obtained.]
Tender Title Доставка на дезинфектанти за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД
Document Number 288680-2021
Purchaser Name „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД
Purchaser Address Address : ул. „Бяло море“ № 8
Town : Sofia
NUTS-Code : BG411 - София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal Code : 1527
Contact Point : Даниела Константинова Минчева
Phone : +359 29432106
Purchaser Email dogovori_tenders@isul.eu
Purchaser URL www.isul.eu
Purchaser Country Bulgaria
CPV Code 24455000, 33696500
More Details Document Type : Contract notice
Title : Доставка на дезинфектанти за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД
Reference Number : 2021/S 110-288680
Contract Type : Supplies
Estimated Value : 363358 - BGN
Description : Предмет на обществената поръчката: доставка на дезинфектанти за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД.
Разделена е на 11 обособени позиции. Всеки участник има право да представи оферта за една, за повече от една или за всички обособени позиции. Част от обособените позиции съдържат различен брой номенклатурни единици. Възложителят предвижда възможност за представяне на оферти за част от номенклатурните единици от обособената позиция. Обособена позиция № 5 включва 2 артикула — алкален препарат за машинно почистване и неутрализиращ препарат препарат след алкално машинно почистване, които задължително следва да са от един производител.
Обхватът и основните параметри на об. позиции са подробно описани в технически спецификации за изпълнение на обществената поръчка от документацията за участие.
На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП обособена позиция № 11 „Пълнител със спиртен р-р за диспенсър „Браун“ за дезинфекция на ръце. Опаковка от 1 л“ ще бъде възложена по реда на чл. 20, ал. 4 т. 3 от ЗОП.

24455000 - Disinfectants
33696500 - Laboratory reagents
Authority Type : Other
Type of Procedure : Open procedure
Regulation : European Union
Bid Type : Submission for all lots
Doc Title : Disinfectants
Dispatch Date : 2021-06-04
Publish Date : 2021-06-09
Submission Date : 2021-07-05
Closing Date 2021-07-05
Document For more infomation click here: