Tender Details
Document Type Contract notice
[Thought to be the most important type of document, the Invitation to Tender gives details of who is making a purchase and the address where the documents can be obtained.]
Tender Title Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на БНТ
Document Number 293541-2021
Purchaser Name Българска национална телевизия
Purchaser Address Address : ул. „Сан Стефано“ № 29
Town : Sofia
NUTS-Code : BG - България  / Bulgaria
Postal Code : 1504
Contact Point : Ивелина Мънкова
Phone : +359 28142286
Purchaser Email mankova@bnt.bg
Purchaser URL www.bnt.bg
Purchaser Country Bulgaria
CPV Code 98000000
More Details Document Type : Contract notice
Title : Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на БНТ
Reference Number : 2021/S 112-293541
Contract Type : Services
Estimated Value : 505000 - BGN
Description : Във връзка с Наредба № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор и Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея Българска национална телевизия предоставя на всички свои служители, работещи по трудово правоотношение, средства за храна отделно от възнаграждението им чрез предоставяне на ваучери за храна.
Предоставянето на ваучери за храна е средство за замяна, посредством което служителите получават храна и хранителни продукти срещу номинална стойност на ваучерите в ресторанти, заведения за бързо обслужване, както и в обекти за търговия с храни, включително магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермакети и др., осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните.

98000000 - Other community, social and personal services
Authority Type : Body governed by public law
Type of Procedure : Open procedure
Regulation : European Union
Bid Type : Submission for all lots
Doc Title : Other community, social and personal services
Dispatch Date : 2021-06-07
Publish Date : 2021-06-11
Submission Date : 2021-07-07
Closing Date 2021-07-07
Document For more infomation click here: