Tender Details
Document Type Contract notice
[Thought to be the most important type of document, the Invitation to Tender gives details of who is making a purchase and the address where the documents can be obtained.]
Tender Title Абонаментна поддръжка на климатици, монтирани в сгради на ТП на НОИ — София-област, включително осигуряване на резервни части и консумативи
Document Number 293542-2021
Purchaser Name Териториално поделение на НОИ — София-област
Purchaser Address Address : бул. „Ал. Стамболийски“ № 48
Town : Sofia
NUTS-Code : BG411 - София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal Code : 1309
Contact Point : Станислава Василева Ламбева
Phone : +359 29262515
Purchaser Email stanislava.lambeva@sofiaregion.nssi.bg
Purchaser URL www.noi.bg
Purchaser Country Bulgaria
CPV Code 50700000
More Details Document Type : Contract notice
Title : Абонаментна поддръжка на климатици, монтирани в сгради на ТП на НОИ — София-област, включително осигуряване на резервни части и консумативи
Reference Number : 2021/S 112-293542
Contract Type : Services
Estimated Value : 3700 - BGN
Description : Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за абонаментно и сервизно техническо поддържане и обслужване на климатици, монтирани в сгради на ТП на НОИ — София-област.
Поръчката включва извършване на периодични планови шестмесечни и годишни операции по обслужване на абонираната техника, текущи и аварийни ремонти, както и свързаното с тези дейности осигуряване (доставка) на резервни части и/или консумативи.
Обект на абонаментната поддръжка са климатици, индивидуализирани в приложение 1 към техническите спецификации от одобрената документация.
Абонаментната сервизна поддръжка се извършва съгласно технологичните изисквания и инструкциите за експлоатация, установени от производителя на техниката, съобразно периода на експлоатация и функционалната ѝ натовареност, като целта е да се осигури добро техническо състояние и безопасно и надеждно ползване на климатичната техника.

50700000 - Repair and maintenance services of building installations
Authority Type : Body governed by public law
Type of Procedure : Open procedure
Regulation : European Union
Bid Type : Submission for all lots
Doc Title : Repair and maintenance services of building installations
Dispatch Date : 2021-06-07
Publish Date : 2021-06-11
Submission Date : 2021-07-08
Closing Date 2021-07-08
Document For more infomation click here: