Tender Details
Document Type Contract notice
[Thought to be the most important type of document, the Invitation to Tender gives details of who is making a purchase and the address where the documents can be obtained.]
Tender Title Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските заведения в гр. Стара Загора
Document Number 301792-2021
Purchaser Name Община Стара Загора
Purchaser Address Address : ул. „Цар Симеон Велики“ № 107
Town : Stara Zagora
NUTS-Code : BG344 - Стара Загора / Stara Zagora
Postal Code : 6000
Contact Point : Мария Василева Чанова
Phone : +359 42614806
Fax : +359 601103
Purchaser Email m.chanova@starazagora.bg
Purchaser URL www.starazagora.bg
Purchaser Country Bulgaria
CPV Code 15000000, 15500000, 15100000, 15800000, 15810000, 15300000
More Details Document Type : Contract notice
Title : Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските заведения в гр. Стара Загора
Reference Number : 2021/S 115-301792
Contract Type : Supplies
Estimated Value : 4479425.5 - BGN
Description : За нуждите на детски ясли, детска млечна кухня, детски градини и заведения за социални услуги на територията на община Стара Загора ще бъдат доставяни хранителни продукти, групирани в 5 обособени позиции. В детските заведения не се допускат храни, които са с признаци на развала, както и храни с изтекъл срок на трайност. Предлаганите хранителни продукти да отговорят на следните изисквания: оставените хранителни продукти да отговарят на БДС или ТД и да са в начален срок на годност. Продуктите да притежават търговски документ за произход, съдържащ информация за точното наименование на продукта, производител, произход, срок на трайност, срок на годност или дата на производство, партиден № на продукта. Търговският документ за произход, съпътстващ всяка една доставка, се предоставя и съхранява от възложителя, като доказателство при възникнали спорове.

15000000 - Food, beverages, tobacco and related products
15500000 - Dairy products
15100000 - Animal products, meat and meat products
15800000 - Miscellaneous food products
15810000 - Bread products, fresh pastry goods and cakes
15300000 - Fruit, vegetables and related products
Authority Type : Regional or local authority
Type of Procedure : Open procedure
Regulation : European Union
Bid Type : Submission for all lots
Doc Title : Food, beverages, tobacco and related products
Dispatch Date : 2021-06-11
Publish Date : 2021-06-16
Submission Date : 2021-07-12
Closing Date 2021-07-12
Document For more infomation click here: