Tender Details
Document Type Corrigendum/Additional information
[Notices to add or update the values for some of the items in a notice that is submitted earlier./Notice to add additional information to the notices published]
Tender Title Изпъл. на мерки за инф. и пуб. — изработка на печатни инф. и рекл. м-ли по п-т „Рехабилитация и модернизация на с-ма за външно изкуствено осветление в жилищни кв. в общ. В. Търново“, по обособ. позиции
Document Number 303062-2021
Purchaser Name Община Велико Търново
Purchaser Address Address : пл. „Майка България“ № 2
Town : Veliko Tarnovo
NUTS-Code : BG321 - Велико Търново / Veliko Tarnovo
Postal Code : 5000
Contact Point : Мая Георгиева
Phone : +359 62619229
Fax : +359 62619231
Purchaser Email mop_vt@abv.bg
Purchaser URL https://www.veliko-tarnovo.bg
Purchaser Country Bulgaria
CPV Code 79822000, 79822100, 79811000, 79822200
More Details Document Type : Additional information
Text to be corrected in the original notice : Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Instead of: 2021-06-30
Read: 2021-07-12

Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Условия за отваряне на офертите
Instead of: 2021-07-02
Read: 2021-07-14

Title : Изпъл. на мерки за инф. и пуб. — изработка на печатни инф. и рекл. м-ли по п-т „Рехабилитация и модернизация на с-ма за външно изкуствено осветление в жилищни кв. в общ. В. Търново“, по обособ. позиции
Reference Number : 2021/S 115-303062
Contract Type : Services
Description : Предмет на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за изпълнение на мерки за информация и публичност — изработка на печатни информационни и рекламни материали по проект „Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново“, по обособени позиции:
— oбособена позиция № 1 „Изготвяне на брошури, дипляни, информационни материали, стикери, информационни табeли и билборд“,
— oбособена позиция № 2 „Изготвяне на рекламни материали и сувенири с логото на проекта“.
Всеки участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции!

79822000 - Composition services
79822100 - Print-plate making services
79811000 - Digital printing services
79822200 - Photogravure services
Authority Type : Regional or local authority
Type of Procedure : Open procedure
Regulation : European Union
Bid Type : Submission for all lots
Doc Title : Digital printing services
Dispatch Date : 2021-06-11
Publish Date : 2021-06-16
Submission Date : 2021-07-12
Closing Date 2021-07-12
Document For more infomation click here: