Tender Details
Document Type Corrigendum/Additional information
[Notices to add or update the values for some of the items in a notice that is submitted earlier./Notice to add additional information to the notices published]
Tender Title Het afsluiten van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer per perceel voor het leveren van cytostatica aan de Leden van HospiLim vzw op afroep
Document Number 380353-2021
Purchaser Name Hospilim VZW
Purchaser Address Address : Agoralaan Abis
Town : Diepenbeek
NUTS-Code : BE224 - Arr. Hasselt
Postal Code : 3590
Contact Point : Tessa Jordens
Purchaser Email tessa.jordens@hospilim.be
Purchaser URL www.hospilim.be
Purchaser Country Belgium
CPV Code 33600000
More Details Document Type : Additional information
Other additional information : Gelieve de nieuwe documenten te consulteren en op basis van deze documenten uw offerte op te stellen.

Title : Het afsluiten van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer per perceel voor het leveren van cytostatica aan de Leden van HospiLim vzw op afroep
Reference Number : Hospilim VZW-2021-HospiLim-206-F02_0
Contract Type : Supplies
Description : Teneinde te kunnen beantwoorden aan de continue en desgevallend dringende behoefte tot aanschaf van verschillende soorten farmaceutische specialiteiten, wenst HospiLim over te gaan tot het afsluiten van een raamovereenkomst met één deelnemer per perceel voor de levering van cytostatica voor een initiële looptijd van 24 maanden, maar met twee (2) mogelijke verlengingen van telkens twaalf maanden, mits een schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever.

33600000 - Pharmaceutical products
Authority Type : Regional or local authority
Type of Procedure : Open procedure
Regulation : European Union
Bid Type : Submission for all lots
Doc Title : Pharmaceutical products
Dispatch Date : 2021-07-22
Publish Date : 2021-07-27
Submission Date : 2021-08-12
Closing Date 2021-08-12
Document For more infomation click here: