Tender Details
Document Type Contract notice
[Thought to be the most important type of document, the Invitation to Tender gives details of who is making a purchase and the address where the documents can be obtained.]
Tender Title Реконструкция на сграда на ПМГ „Васил Друмев” за осигуряване на едносменен режим на обучение, УПИ I „за училище”, кв. 29, гр. Велико Търново
Document Number 384801-2021
Purchaser Name Община Велико Търново
Purchaser Address Address : пл. "Майка България" № 2
Town : Veliko Tarnovo
NUTS-Code : BG321 - Велико Търново / Veliko Tarnovo
Postal Code : 5000
Contact Point : Надя Петрова
Phone : +359 62619228
Fax : +359 62619231
Purchaser Email mop_vt@abv.bg
Purchaser URL https://www.veliko-tarnovo.bg
Purchaser Country Bulgaria
CPV Code 45000000
More Details Document Type : Contract notice
Title : Реконструкция на сграда на ПМГ „Васил Друмев” за осигуряване на едносменен режим на обучение, УПИ I „за училище”, кв. 29, гр. Велико Търново
Reference Number : 2021/S 146-384801
Contract Type : Works
Estimated Value : 1053507.13 - BGN
Description : ОП№1-Реконструкцията има за цел развитие,модернизиране и оптимизиране на сградния фонд,като един от основните резултати ще бъде създаването на условия за преминаване на едносменен режим на обучение.Реконструкцията ще се осъществи чрез:•Реконструкция и оптимизация на обслужващи помещения-216.06м2.Предвижда се редуциране на площта и подобряване на организацията на съблекалните и санитарните помещения с привеждането им в съответствие със съвременните стандарти.•Изграждане на нов спортен салон-394.79м2.С оглед ограничените теренни условия предвиждаме спортен салон с полезни размери на игрището 12.70/23.95м,което позволява практически пълноценно волейболно игрище с възможност за допълнителни спортни съоръжения и уреди за многофункционално ползване.С оглед профила на училището и интензивното обучение по информационни дисциплини се налага разширяване и модернизиране на площите от учебния IТ сектор.Общата площ на реконструкция за IТсектор е 437.32м2.Подробна информация-в техн. спецификация.

45000000 - Construction work
Authority Type : Regional or local authority
Type of Procedure : Open procedure
Regulation : European Union
Bid Type : Submission for all lots
Doc Title : Construction work
Dispatch Date : 2021-07-27
Publish Date : 2021-07-30
Submission Date : 2021-08-25
Closing Date 2021-08-25
Document For more infomation click here: