Tender Details
Document Type Corrigendum/Additional information
[Notices to add or update the values for some of the items in a notice that is submitted earlier./Notice to add additional information to the notices published]
Tender Title Operationele leasing van fietsen voor IGEAN en voor de aangesloten besturen bij IGEAN.
Document Number 469759-2021
Purchaser Name IGEAN Milieu & veiligheid
Purchaser Address Address : Doornaardstraat 60
Town : Wommelgem
NUTS-Code : BE211 - Arr. Antwerpen
Postal Code : 2160
Contact Point : Veerle Demeyere
Phone : +03 3550910
Purchaser Email veerle.demeyere@igean.be
Purchaser URL http://www.igean.be
Purchaser Country Belgium
CPV Code 34430000
More Details Document Type : Additional information
Other additional information : Wijziging van artikel 2.5 van het bestek:
De inschrijver geeft per type fiets en voor een leasingtermijn van 36 én/of 48 maanden telkens de maandelijkse leasingprijs op, opgesplitst in volgende prijselementen (bedragen excl. btw doch met vermelding van het gebruikte btw-percentage):
• Huurprijs inclusief alle kostenelementen verbonden aan de leasing/huur, zoals o.m. de begeleiding bij de opstart, het plaatsen van bestellingen, het opvolgen van de contracten, het plannen van het onderhoud en herstelling, de terugname van fietsen,…
• Onderhoud en herstelling (basis en verplichte optie)
• Pechbijstand
• Verzekering voor schade en diefstal.
Daarnaast wordt per type fiets en rekening houdend met een leasingtermijn van 36 én/of 48 maanden eveneens de restwaarde opgegeven die op het einde van het contract nog moet betaald worden.
Voor de prijsvergelijking zal gewerkt worden met het gemiddelde van de totale leasingprijs per jaar voor alle type fietsen samen, inclusief de restwaarde per type fiets bij einde contract en dit voor een leasingtermijn van enerzijds 36 maanden en/of anderzijds 48 maanden rekening houdend met het vermoedelijke aantal per type fiets en met het basiscontract en de verplichte optie.

Title : Operationele leasing van fietsen voor IGEAN en voor de aangesloten besturen bij IGEAN.
Reference Number : IGEAN MV-operationele leasing van fietsen-F02_0
Contract Type : Supplies
Description : Een raamovereenkomst die de operationele leasing van fietsen omvat voor IGEAN milieu & veiligheid, Igean dienstverlening en de aangesloten besturen die deel uitmaken van IGEAN milieu & veiligheid en /of IGEAN dienstverlening.

34430000 - Bicycles
Authority Type : Other
Type of Procedure : Open procedure
Regulation : European Union
Bid Type : Submission for all lots
Doc Title : Bicycles
Dispatch Date : 2021-09-14
Publish Date : 2021-09-17
Submission Date : 2021-10-14
Closing Date 2021-10-14
Document For more infomation click here: