ព័ត៌មានដេញថ្លៃគម្រោងឃុំសង្កាត់

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង​ \ ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ (4គម្រោង)
ទីកន្លែង​ដែល​អាច​ទទួល​ឯកសារ​ដេញ​ថ្លៃ​ សាលាឃុំសមី ឫទីចាត់ការផែនការនិងវិនិយោគខេត្ត ឬ គេហទំព័រ គ.ជ.អ.ប
ទីកន្លែង​នៃ​ការ​ប្រជុំ​ដេញ​ថ្លៃ​ នៅសាលាស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ
កាល​បរិច្ឆេទ​ផ្សព្វផ្សាយ​ ថ្ងៃ 17 វិច្ឆិកា 2020
កាល​បរិច្ឆេទ​នៃ​ការ​ប្រជុំ​ដេញ​ថ្លៃ​ ថ្ងៃ 02 ធ្នូ 2020
 • ពេល​វេលា​ចាប់​ផ្តើម​ទទួល​សំណើ​ដេញ​ថ្លៃ
ម៉ោង 09:00​ នាទី
 • ពេល​វេលា​ឈប់​ទទួល​សំណើ​ដេញ​ថ្លៃ
ម៉ោង 09:10 នាទី
 • ពេល​វេលា​បើក​សំណើ​ដេញ​ថ្លៃ​
ម៉ោង 09:10 នាទី
កំណត់សម្គាល់៖
 • អ្នកដេញថ្លៃត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយសំណើរដេញថ្លៃរបស់ខ្លួននូវប័ណ្ណពន្ធប៉ាតង់ដែលមានសុពលភាព​ ឬ​បង្កាន់ដៃបញ្ជាក់ការបង់ប្រាក់​ពន្ធប៉ាតង់ចំនួន០១ច្បាប់​ (ច្បាប់ថតចម្លងដែលមាននីត្យានុកូលកម្ម) បើពុំនោះសោតទេ សំណើរដេញថ្លៃពុំមានសុពលភាពឡើយ ហើយប្រាក់ធានាការដេញថ្លៃនឹង ត្រូវបានរឹបអូសផ្ទេរបង្វែរបង់ចូលថវិការដ្ឋ។
 • អ្នកដេញថ្លៃឈ្នះក្នុងការដេញថ្លៃនឹងត្រូវតម្កល់ប្រាក់កក់ធានាការអនុវត្តចំនួន១០% នៃតម្លៃកិច្ចសន្យា។ ប្រាក់កក់នេះមានសុពលភាពរហូតដល់ចប់រយៈពេលថែ​ទាំលទ្ធផលកិច្ចសន្យា ឬរយៈពេលធានាគុណភាពសំណង់។
 • អ្នកទទួលការត្រូវទទួលខុសត្រូវ​ទាំងស្រុង​ក្នុងការថែទាំលទ្ធផលកិច្ចសន្យា​និង​ជួសជុលនូវរាល់ការខូចខាតទាំងអស់​នៅក្នុងអំឡុងពេល៦ខែ​ បន្ទាប់ពីសាងសង់រួចជាស្ថាពរ។
 • អ្នកដេញថ្លៃត្រូវចូលរួមដេញថ្លៃប្រកបដោយការប្រកួតប្រជែងដោយគ្មានឃុបឃិត ការក្លែងបន្លំ ការបង្ខិតបង្ខំ ឬការប្រព្រិត្តអំពើពុករលួយ ប្រសិនបើត្រូវរកឃើញថា​អ្នកដេញថ្លៃមានការពាក់ព័ន្ធនិងការឃុបឃិត ការក្លែងបន្លំ ឬការប្រព្រិត្តអំពើពុករលួយ អ្នកដេញថ្លៃទាំងនោះនឹងត្រូវបានដាក់​ក្នុងបញ្ជី​ខ្មៅជារៀងរហូត និងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតិឲ្យដាក់សំណើដេញថ្លៃកិច្ចសន្យាឃុំ សង្កាត់ទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា​ ហើយប្រាក់កក់ធានាការដេញថ្លៃរបស់អ្នក​ដេញថ្លៃទាំងនោះនឹងត្រូវបានរឹបអូសផ្ទេរបង្វែរបង់ចូលថវិការដ្ឋ។
កំណត់សម្គាល់ចំពោះគម្រោងឡាសិត៖
 • អ្នកដែលមានបំណងដេញថ្លៃត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារដូចខាងក្រោម៖
  ១. សំណើដេញថ្លៃគម្រោង ( អ្នកដេញថ្លៃត្រូវបូកបញ្ចូលពន្ធអាករផ្សេងៗ នៅក្នុងសំណើដេញថ្លៃរបស់ខ្លួន)
  ២. សេចក្តីប្រកាសស្តីពីក្រមសីលធម៍ ការមិនក្លែងបន្លំ និងការមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ (ទម្រង់ទី៣៩)
  ៣. សេចក្តីប្រកាសធានាចំពោះការដេញថ្លៃ (ទម្រង់ទី៣៤.ក)
  ៤. ប័ណ្ណប៉ាតង់ដែលមានសុពលភាព (ច្បាប់ថតចម្លងដែលមាននីត្យានុកូលកម្ម)
 • ក្នុងករណីអ្នកដេញថ្លៃមិនបានបំពេញ និងភ្ជាប់នូវឯកសារទាំង៤ខាងលើ គណៈកម្មការលទ្ធកម្មនឹងមិនផ្តល់សុពលភាពក្នុងការដេញថ្លៃនេះទេ
 • អ្នកចូលរួមដេញថ្លៃមិនតម្រូវឲមានប្រាក់កក់ការធានាការដេញថ្លៃចំនួន ២% ទេ ប៉ុន្តែអ្នកចូលរួមដេញថ្លៃត្រូវចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសធានាការដេញថ្លៃ (ទម្រង់ទី៣៤.ក) ហើយភ្ជាប់មកជាមួយសំណើដេញថ្លៃ ។
 • រាល់ប្រាក់ពន្ធ និងអាករផ្សេងៗជាបន្ទុករបស់អ្នកទទួលការ ។

ព័ត៌មានលម្អិតនៃ​គម្រោង

1. ឃុំខ្នារឆ្មារ ទាញយកសំណើដេញថ្លៃ
ការ​ពិពណ៌នា​អំពី​លទ្ធផល​កិច្ចសន្យា​
 • ការ​សាងសង់ឬការងារ
សាងសងសំណង់ទ្វារទឹក០១កន្លែងប្រវែង ៧មែត្រកំពស់០៤មែត្រ មានទ្វារទឹក០៣ប្រឡោះនិយ័តករ០៣ប្រឡោះ(៤មx២ម) និងស្លាកសញ្ញាគម្រោង ។
 • ការ​ថែទាំ​
៦ខែ
តំលៃ​ប៉ាន់​ស្មាន ១៤៩,៦៤៧,០០០ រៀល ( មួយរយសែសិមប្រាំបួនលានប្រាំមួយរយសេសិបប្រាំពីរពាន់ រៀលគត់ )
អ្នក​ដែល​អាច​ដេញ​ថ្លៃ (ប្រភេទ៤ ជាអ្នកទទួលការមិនស្ថិតក្នុងបញ្ជីអ្នកទទួលការទាំងបី) អ្នកទទួលការប្រភេទ 1
ប្រាក់កក់ធានាការដេញថ្លៃ យ៉ាងតិចចំនួន២%នៃតម្លៃប៉ាន់ស្មានគម្រោង(ចំពោះគម្រោងឡាសិតLASEDមិនត្រូវការប្រាក់កក់ធានាដេញថ្លៃ និងគម្រោងកាត់បន្ថយហនិភ័យគ្រោះមហន្តរាយនៅសហគមន៌មូលដ្ឋានCDRR ត្រូវកក់ប្រាក់ដែលបានកំណត់ដូចខាងលើ)
ឈ្មោះធនាគារពាណិជ្ជដែលត្រូវតម្កល់កប្រាក់កក់ នៅធានាគារ អេស៊ីលីដា ( ភីអិលស៊ី ) ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
រយៈពេលសុពលភាពនៃសំណើដេញថ្លៃ ចំនួន៤៥(សែសិបប្រាំ)ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃប្រជុំបើកសំណើដេញថ្លៃ
Posted date: 2020-11-17 13:01:51
2. ឃុំស្វាយ ទាញយកសំណើដេញថ្លៃ
ការ​ពិពណ៌នា​អំពី​លទ្ធផល​កិច្ចសន្យា​
 • ការ​សាងសង់ឬការងារ
ស្តារស្រះសហគមន៏០១កន្លែងបណ្តោយ៥០មែត្រទទឹង៥០មែត្រ កំពស់២មែត្រ សង់ផ្លូវដីសប្រវែង០.៣៥០គីទ្បូមែត្រទទឹង៤មែត្រ និងស្លាកសញ្ញាគម្រោង ។
 • ការ​ថែទាំ​
៦ខែ
តំលៃ​ប៉ាន់​ស្មាន ១៤៩,១៩៧,២០០ រៀល ( មួយរយសែសិមប្រាំបួនលានមួយរយកៅសិបប្រាំពីរពាន់ ពីររយរៀលគត់ )
អ្នក​ដែល​អាច​ដេញ​ថ្លៃ (ប្រភេទ៤ ជាអ្នកទទួលការមិនស្ថិតក្នុងបញ្ជីអ្នកទទួលការទាំងបី) អ្នកទទួលការប្រភេទ 2
ប្រាក់កក់ធានាការដេញថ្លៃ យ៉ាងតិចចំនួន២%នៃតម្លៃប៉ាន់ស្មានគម្រោង(ចំពោះគម្រោងឡាសិតLASEDមិនត្រូវការប្រាក់កក់ធានាដេញថ្លៃ និងគម្រោងកាត់បន្ថយហនិភ័យគ្រោះមហន្តរាយនៅសហគមន៌មូលដ្ឋានCDRR ត្រូវកក់ប្រាក់ដែលបានកំណត់ដូចខាងលើ)
ឈ្មោះធនាគារពាណិជ្ជដែលត្រូវតម្កល់កប្រាក់កក់ នៅធានាគារ អេស៊ីលីដា ( ភីអិលស៊ី ) ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
រយៈពេលសុពលភាពនៃសំណើដេញថ្លៃ ចំនួន៤៥(សែសិបប្រាំ)ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃប្រជុំបើកសំណើដេញថ្លៃ
Posted date: 2020-11-17 13:06:05
3. ឃុំត្បែងខ្ពស់ ទាញយកសំណើដេញថ្លៃ
ការ​ពិពណ៌នា​អំពី​លទ្ធផល​កិច្ចសន្យា​
 • ការ​សាងសង់ឬការងារ
សាងសងសំណង់ទ្វារទឹក០១កន្លែងប្រវែង ០៣មែត្រកំពស់០៣មែត្រ មានទ្វារទឹក០២ប្រឡោះនិយ័តករ០២ប្រឡោះ(៣មx១,២ម) និងស្លាកសញ្ញាគម្រោង ។
 • ការ​ថែទាំ​
៦ខែ
តំលៃ​ប៉ាន់​ស្មាន ៦៥,៨២៥,៩០០ រៀល ( ហុកសិមប្រាំលានប្រាំបីរយម្ភៃប្រាំពីរពាន់ ប្រាំបួនរៀលគត់ )
អ្នក​ដែល​អាច​ដេញ​ថ្លៃ (ប្រភេទ៤ ជាអ្នកទទួលការមិនស្ថិតក្នុងបញ្ជីអ្នកទទួលការទាំងបី) អ្នកទទួលការប្រភេទ 1
ប្រាក់កក់ធានាការដេញថ្លៃ យ៉ាងតិចចំនួន២%នៃតម្លៃប៉ាន់ស្មានគម្រោង(ចំពោះគម្រោងឡាសិតLASEDមិនត្រូវការប្រាក់កក់ធានាដេញថ្លៃ និងគម្រោងកាត់បន្ថយហនិភ័យគ្រោះមហន្តរាយនៅសហគមន៌មូលដ្ឋានCDRR ត្រូវកក់ប្រាក់ដែលបានកំណត់ដូចខាងលើ)
ឈ្មោះធនាគារពាណិជ្ជដែលត្រូវតម្កល់កប្រាក់កក់ នៅធានាគារ អេស៊ីលីដា ( ភីអិលស៊ី ) ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
រយៈពេលសុពលភាពនៃសំណើដេញថ្លៃ ចំនួន៤៥(សែសិបប្រាំ)ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃប្រជុំបើកសំណើដេញថ្លៃ
Posted date: 2020-11-17 13:07:52
4. ឃុំធ្លកវៀន ទាញយកសំណើដេញថ្លៃ
ការ​ពិពណ៌នា​អំពី​លទ្ធផល​កិច្ចសន្យា​
 • ការ​សាងសង់ឬការងារ
ជួសជុលសំណង់ទ្វារទឹក០១កន្លែងប្រវែង០៤មែត្រកំពស់០២មែត្រ មានទ្វារទឹក០៤ប្រឡោះនិយ័តករ០១ប្រឡោះ(២មx១,២ម) សាងសង់សំណង់ទ្វារទឹក០១កន្លែងប្រវែង៤មកំពស់៤មមានទ្វារ០៣ប្រឡោះនិយ័តករ០១ប្រឡោះ (៤មx១,៨ម) និងស្លាកសញ្ញាគម្រោង ។
 • ការ​ថែទាំ​
៦ខែ
តំលៃ​ប៉ាន់​ស្មាន ១១៩,៥១៣,១០០ រៀល ( មួយរយដប់ប្រាំបួនលានប្រាំរយដប់បីពាន់ មួយរយរៀលគត់ )
អ្នក​ដែល​អាច​ដេញ​ថ្លៃ (ប្រភេទ៤ ជាអ្នកទទួលការមិនស្ថិតក្នុងបញ្ជីអ្នកទទួលការទាំងបី) អ្នកទទួលការប្រភេទ 1
ប្រាក់កក់ធានាការដេញថ្លៃ យ៉ាងតិចចំនួន២%នៃតម្លៃប៉ាន់ស្មានគម្រោង(ចំពោះគម្រោងឡាសិតLASEDមិនត្រូវការប្រាក់កក់ធានាដេញថ្លៃ និងគម្រោងកាត់បន្ថយហនិភ័យគ្រោះមហន្តរាយនៅសហគមន៌មូលដ្ឋានCDRR ត្រូវកក់ប្រាក់ដែលបានកំណត់ដូចខាងលើ)
ឈ្មោះធនាគារពាណិជ្ជដែលត្រូវតម្កល់កប្រាក់កក់ នៅធានាគារ អេស៊ីលីដា ( ភីអិលស៊ី ) ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
រយៈពេលសុពលភាពនៃសំណើដេញថ្លៃ ចំនួន៤៥(សែសិបប្រាំ)ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃប្រជុំបើកសំណើដេញថ្លៃ
Posted date: 2020-11-17 13:09:54