ព័ត៌មានដេញថ្លៃគម្រោងឃុំសង្កាត់

ខេត្តព្រះវិហារ​ \ ស្រុកជាំក្សាន្ដ (1គម្រោង)
ទីកន្លែង​ដែល​អាច​ទទួល​ឯកសារ​ដេញ​ថ្លៃ​ សាលាឃុំ សង្កាត់សាម៉ី ឫទីចាត់ការផែនការនិងវិនិយោគខេត្ត ឬ គេហទំព័រ គ.ជ.អ.ប
ទីកន្លែង​នៃ​ការ​ប្រជុំ​ដេញ​ថ្លៃ​ សាលាឃុំជាំក្សាន្ត
កាល​បរិច្ឆេទ​ផ្សព្វផ្សាយ​ ថ្ងៃ 11 កុម្ភៈ 2021
កាល​បរិច្ឆេទ​នៃ​ការ​ប្រជុំ​ដេញ​ថ្លៃ​ ថ្ងៃ 26 កុម្ភៈ 2021
 • ពេល​វេលា​ចាប់​ផ្តើម​ទទួល​សំណើ​ដេញ​ថ្លៃ
ម៉ោង 08:30​ នាទី
 • ពេល​វេលា​ឈប់​ទទួល​សំណើ​ដេញ​ថ្លៃ
ម៉ោង 08:40 នាទី
 • ពេល​វេលា​បើក​សំណើ​ដេញ​ថ្លៃ​
ម៉ោង 08:40 នាទី
កំណត់សម្គាល់៖
 • អ្នកដេញថ្លៃត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយសំណើរដេញថ្លៃរបស់ខ្លួននូវប័ណ្ណពន្ធប៉ាតង់ដែលមានសុពលភាព​ ឬ​បង្កាន់ដៃបញ្ជាក់ការបង់ប្រាក់​ពន្ធប៉ាតង់ចំនួន០១ច្បាប់​ (ច្បាប់ថតចម្លងដែលមាននីត្យានុកូលកម្ម) បើពុំនោះសោតទេ សំណើរដេញថ្លៃពុំមានសុពលភាពឡើយ ហើយប្រាក់ធានាការដេញថ្លៃនឹង ត្រូវបានរឹបអូសផ្ទេរបង្វែរបង់ចូលថវិការដ្ឋ។
 • អ្នកដេញថ្លៃឈ្នះក្នុងការដេញថ្លៃនឹងត្រូវតម្កល់ប្រាក់កក់ធានាការអនុវត្តចំនួន១០% នៃតម្លៃកិច្ចសន្យា។ ប្រាក់កក់នេះមានសុពលភាពរហូតដល់ចប់រយៈពេលថែ​ទាំលទ្ធផលកិច្ចសន្យា ឬរយៈពេលធានាគុណភាពសំណង់។
 • អ្នកទទួលការត្រូវទទួលខុសត្រូវ​ទាំងស្រុង​ក្នុងការថែទាំលទ្ធផលកិច្ចសន្យា​និង​ជួសជុលនូវរាល់ការខូចខាតទាំងអស់​នៅក្នុងអំឡុងពេល៦ខែ​ បន្ទាប់ពីសាងសង់រួចជាស្ថាពរ។
 • អ្នកដេញថ្លៃត្រូវចូលរួមដេញថ្លៃប្រកបដោយការប្រកួតប្រជែងដោយគ្មានឃុបឃិត ការក្លែងបន្លំ ការបង្ខិតបង្ខំ ឬការប្រព្រិត្តអំពើពុករលួយ ប្រសិនបើត្រូវរកឃើញថា​អ្នកដេញថ្លៃមានការពាក់ព័ន្ធនិងការឃុបឃិត ការក្លែងបន្លំ ឬការប្រព្រិត្តអំពើពុករលួយ អ្នកដេញថ្លៃទាំងនោះនឹងត្រូវបានដាក់​ក្នុងបញ្ជី​ខ្មៅជារៀងរហូត និងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតិឲ្យដាក់សំណើដេញថ្លៃកិច្ចសន្យាឃុំ សង្កាត់ទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា​ ហើយប្រាក់កក់ធានាការដេញថ្លៃរបស់អ្នក​ដេញថ្លៃទាំងនោះនឹងត្រូវបានរឹបអូសផ្ទេរបង្វែរបង់ចូលថវិការដ្ឋ។
កំណត់សម្គាល់ចំពោះគម្រោងឡាសិត៖
 • អ្នកដែលមានបំណងដេញថ្លៃត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារដូចខាងក្រោម៖
  ១. សំណើដេញថ្លៃគម្រោង ( អ្នកដេញថ្លៃត្រូវបូកបញ្ចូលពន្ធអាករផ្សេងៗ នៅក្នុងសំណើដេញថ្លៃរបស់ខ្លួន)
  ២. សេចក្តីប្រកាសស្តីពីក្រមសីលធម៍ ការមិនក្លែងបន្លំ និងការមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ (ទម្រង់ទី៣៩)
  ៣. សេចក្តីប្រកាសធានាចំពោះការដេញថ្លៃ (ទម្រង់ទី៣៤.ក)
  ៤. ប័ណ្ណប៉ាតង់ដែលមានសុពលភាព (ច្បាប់ថតចម្លងដែលមាននីត្យានុកូលកម្ម)
 • ក្នុងករណីអ្នកដេញថ្លៃមិនបានបំពេញ និងភ្ជាប់នូវឯកសារទាំង៤ខាងលើ គណៈកម្មការលទ្ធកម្មនឹងមិនផ្តល់សុពលភាពក្នុងការដេញថ្លៃនេះទេ
 • អ្នកចូលរួមដេញថ្លៃមិនតម្រូវឲមានប្រាក់កក់ការធានាការដេញថ្លៃចំនួន ២% ទេ ប៉ុន្តែអ្នកចូលរួមដេញថ្លៃត្រូវចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសធានាការដេញថ្លៃ (ទម្រង់ទី៣៤.ក) ហើយភ្ជាប់មកជាមួយសំណើដេញថ្លៃ ។
 • រាល់ប្រាក់ពន្ធ និងអាករផ្សេងៗជាបន្ទុករបស់អ្នកទទួលការ ។

ព័ត៌មានលម្អិតនៃ​គម្រោង

1. ឃុំជាំក្សាន្ដ ទាញយកសំណើដេញថ្លៃ
ការ​ពិពណ៌នា​អំពី​លទ្ធផល​កិច្ចសន្យា​
 • ការ​សាងសង់ឬការងារ
គម្រោងជួសជុល និងសាងសង់ផ្លូវក្រាលក្រួសក្រហមប្រវែង១.៧០០ម៉ែត្រ ទទឹង៥ម៉ែត្រ ដាំស្មៅតាមជើងទេផ្លូវ ដាក់លូមូលទោលកាត់ផ្លូវមុខកាត់០,៦០ម៉ែត្រ ប្រវែង៦ម៉ែត្រ ចំនួន០១ និងស្លាកសញ្ញាគម្រោងចំនួន០១កន្លែង។
 • ការ​ថែទាំ​
៦ខែ
តំលៃ​ប៉ាន់​ស្មាន ៩៩.៧៥២.២៦៧ រៀលគត់ (កៅសិបប្រាំបួនលាន ប្រាំពីររយហាសសិបពីរពាន់ ពីររយហុកសិបប្រាំពីររៀលគត់)
អ្នក​ដែល​អាច​ដេញ​ថ្លៃ (ប្រភេទ៤ ជាអ្នកទទួលការមិនស្ថិតក្នុងបញ្ជីអ្នកទទួលការទាំងបី) អ្នកទទួលការប្រភេទ 1 , 2
ប្រាក់កក់ធានាការដេញថ្លៃ យ៉ាងតិចចំនួន២%នៃតម្លៃប៉ាន់ស្មានគម្រោង(ចំពោះគម្រោងឡាសិតLASEDមិនត្រូវការប្រាក់កក់ធានាដេញថ្លៃ និងគម្រោងកាត់បន្ថយហនិភ័យគ្រោះមហន្តរាយនៅសហគមន៌មូលដ្ឋានCDRR ត្រូវកក់ប្រាក់ដែលបានកំណត់ដូចខាងលើ)
ឈ្មោះធនាគារពាណិជ្ជដែលត្រូវតម្កល់កប្រាក់កក់ ធនាគារកាណាឌីយ៉ា ក.អ សាខាខេត្តព្រះវិហារ
រយៈពេលសុពលភាពនៃសំណើដេញថ្លៃ ចំនួន៤៥(សែសិបប្រាំ)ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃប្រជុំបើកសំណើដេញថ្លៃ
Posted date: 2021-02-11 08:24:09