Tender Document

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

SYKEHUSINNKJØP HF
916879067
Postboks 40
VADSØ
9811
NO
Kontaktperson: Postmottak Sykehusinnkjøp
Telefon: +47 78950700
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.sykehusinnkjop.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://permalink.mercell.com/161500102.aspx
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
I.4)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.5)

Hovedaktivitet

Helse

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Immunfargeinstrument patologi, Vestre Viken HF
Referansenummer:  2021/995
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

33127000  -  Utstyr til immunanalyse
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

Anskaffelsens formål er å få tilbud på et komplett immunfargeinstrument for farging av immunhistokjemiske snitt og in situ hybridisering til avdeling for klinisk patologi ved Vestre Viken HF. Det skal inngås kjøpsavtale på instrument og rammeavtale på utstyrsavhengig forbruksmateriell. Det er opsjon på serviceavtale, UPS (avbruddsfri strømforsyning apparat) og et ekstra immunfargeinstrument.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

33100000  -  Medisinsk utstyr
38432000  -  Analyseapparatur
38434540  -  Biomedisinsk utstyr
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO082 -  Viken
Fylke: Viken
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Vestre Viken HF
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Oppdragsgivers formål med anskaffelsen er å inngå avtale på kjøp av et immunfargeinstrument til avdeling for patologi ved Vestre Viken HF.
For Immunfargeinstrument vil oppdragsgiver inngå en kjøpsavtale, i tillegg til en rammeavtale på kjøp av reagenser/forbruksmateriell til instrumentet. Rammeavtalen på utstyrsavhengig forbruksmateriell er gyldig i utstyrets levetid med automatisk løpende prolongering. Antall forbruksmateriell som er oppgitt i prisskjema er et estimat. Maksimalt antatt forbruk er 80.000 analyser per år med estimert økning på 10% per år. Maksimal estimert instrumentets levetid er 15 år.
Instrumentet skal leveres med pc, betjeningskonsoll, printer og annet nødvendig IT-utstyr/programvare.
Det er opsjon på serviceavtale, UPS (avbruddsfri strømforsyning apparat) og et ekstra immunfargeinstrument.
For ytterligere informasjon om anskaffelsen se Bilag 1 «Prisskjema» og Bilag 2 «Kravskjema».
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 120
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Det er opsjon på serviceavtale, UPS (avbruddsfri strømforsyning apparat) og et ekstra immunfargeinstrument.
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA : ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  24.11.2021
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Varighet i måneder : 6  (fra dato fastsatt for mottak av tilbud)
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  24.11.2021
Lokal tid:  12:00

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.2)

Informasjon om elektroniske arbeidsflyter

Elektronisk bestilling vil bli brukt
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betaling vil bli brukt
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Øst-Finnmark tingrett
Postboks 54
Vadsø
9811
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

22.10.2021